Rowy, ul. Wiśniowa 6

Regulamin

Regulamin Ośrodka Wczasowego "Morski Zakątek" w Rowach
 
I. Zasady wynajmu
 
1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16.00, kończymy o godz. 10.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z właścicielami Ośrodka
 
2. Każda osoba mieszkająca w Ośrodku zostaje zameldowana w książce meldunkowej Ośrodka zgłoszonej w Urzędzie Gminy Ustka, w związku z tym po przyjeździe należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty; legitymację szkolą lub studencką, legitymację z ZUS) podczas meldunku.
 
3. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej w dniu przyjazdu podczas meldunku.
 
4. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności właścicieli Ośrodka.
 
5. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt.
W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana
 
II. Zasady korzystania z obiektu
 
7. Goście korzystający z wypoczynku ośrodku zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli Ośrodka.
 
8. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom Ośrodka.
 
9. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na wyposażeniu domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 
10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 
11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem, w tym na tarasie.
 
12. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 
13. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 
14. Na terenie ośrodka zabronione jest:
 
a) zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,
 
b) palenie ognisk,
 
c) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
 
d) zabrania się wystawiania mebli poza obręb werandy
 
e) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
 
15. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.
 
16. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony właścicielom Ośrodka.
 
17. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu właścicielom Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren ośrodka, a na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 
18.Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 
19. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego właścicielom Ośrodka w celu wymiany zamka i uiszczenia związanej z tym opłaty.
 
20. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 
21.Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania podczas palenia.
 
22. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez Wczasowicza.
 
23. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właścicieli Ośrodka.
 
24. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.
 
25. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie Ośrodka, znajdujących się przy parkingu.
 
26. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Spożywania alkoholu dozwolone jest wyłącznie w domkach.
 
III. Plac zabaw
 
27. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 
28. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych, które są za nie w pełni odpowiedzialne.
 
29. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 
30. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
 
IV. Postanowienia końcowe
 
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 
 
 

Właściciele Domków Morski Zakątek życzą udanego i niezapomnianego wypoczynku.