Rowy, ul. Wiśniowa 6

Wydmy ruchome

Wydmy ruchome

Na wschód od Rowów znajdują się najbardziej znane w Polsce ruchome wydmy Słowińskiego Parku Narodowego. Ruch wydm polega na tym, że ziarna piasku zwiewane są ze szczytu wydmy i niezatrzymywane przez żadną roślinność, stopniowo przemieszczają ten szczyt wraz z kierunkiem dominującego wiatru. 
Najwyższa góra wydm ruchomych tzw. Łącka (42 m n.p.m.) przemieszcza się w tempie od 3,5 do 10 m na rok.