Rowy, ul. Wiśniowa 6

Kluki

Kluki to dawna wieś słowińska w Polsce położona w województwie pomorskim, na Wybrzeżu Słowińskim i nad jeziorem Łebsko na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Jest to urokliwa osada rybacka z zachowaną XVIII i XIX-wieczną zabudową ryglową (szkieletową), chaty ryglowe kryte są gontem i strzechą. W pobliżu wsi przy drodze w kierunku Czołpina znajduje się cmentarz słowiński z XVIII w. wpisany do rejestru zabytków w 1987 r.